Slavisch
Koor
Byzantium


Ons 20-jarig bestaan hebben we gevierd met onder ander een vaartocht op het IJsselmeer.
Windstil, ideaal voor een spontaan optreden in de open lucht.

Het Slavisch Koor Byzantium is per 31 december 2019 opgeheven

Onze passie was het zingen van liturgische liederen uit
de Russisch-Orthodoxe traditie. Daarnaast zongen we
af en toe Slavische volksliedjes. Dat allemaal à capella.
Telefoon: (035) 601 63 90

Bank:
NL53 INGB 0008 3781 20
t.n.v. Slavisch Koor Byzantium, Soest

KvK Gooi-, Eemland en Flevoland: 32 077 217
Home